OPEN GARAGE

FUNCTION:Garage

LOCATION:Nei Pu, Ping Tung, Taiwan

DESIGN PERIOD:2016.03~2016.04

CONSTRUCTION PERIOD:2016.04~2016.05